| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Herb Słupska Mapa Lubinusa Słupsk Słupsk On-line Słupsk Słupsk
- | - Katalog Firm | Słupsk Powiat Firmy | Przetargi | Szukam/dam prace | Ogłoszenia | Pogoda | Kamery | Hejnał Słupski | Herb Słupska | Flaga Słupska | Społeczność Lokalna - | -
- | - Słupsk Powiat | Wyszukiwarka | Klimat | Kalendarz | Słupsk w liczbach | Miasta partnerskie | Plan miasta Słupska | Bezpieczny Słupsk | Bezrobocie Słupsk | Sylwester Słupsk - | -


Słupsk On-line Słupsk On-line / Słupsk w liczbach / Rynek pracy


Ilość osób, które pracują:** 27236
Bezrobocie liczba bezrobotnych mieszkańców:** 5807
Średnia pensja w Słupsku:** 2231,21 zł (co stanowi 84,6% średniej krajowej)

Informacja miesięczna o stanie bezrobocia w mieście Słupsku:

 1. Na koniec kwietnia 2003 roku na terenie miasta Słupska było 11169 bezrobotnych, w tym 5579 kobiet.

 2. Na koniec marca 2003 roku na terenie miasta Słupska było 11314 bezrobotnych, w tym 5653 kobiet.

 3. Na koniec lutego 2003 roku na terenie miasta Słupska było 11327 bezrobotnych, w tym 5670 kobiet.

 4. Na koniec stycznia 2003 roku na terenie miasta Słupska było 11190 bezrobotnych, w tym 5617 kobiet.

 5. Na koniec grudnia 2002 roku na terenie miasta Słupska było 11006 bezrobotnych, w tym 5556 kobiet.

 6. Na koniec listopada 2002 roku na terenie miasta Słupska było 10888 bezrobotnych, w tym 5536 kobiet.

 7. Na koniec października 2002 roku na terenie miasta Słupska było 10781 bezrobotnych, w tym 5504 kobiet.

 8. Na koniec września 2002 roku na terenie miasta Słupska było 10 782 bezrobotnych, w tym 5 517 kobiet. 
  Stopa bezrobocia w miesiącu wrześniu 2002 wynosiła 22,8%

 9. Na koniec sierpnia 2002 roku na terenie miasta Słupska było 10 791 bezrobotnych, w tym 5 546 kobiet. 
  Stopa bezrobocia w miesiącu sierpnia 2002 wynosiła 22,1%

 10. Na koniec lipca 2002 roku na terenie miasta Słupska było 10 720 bezrobotnych, w tym 5 517 
  Stopa bezrobocia w miesiącu lipcu 2002 wynosiła 22%

 11. Na koniec czerwca 2002 roku na terenie miasta Słupska było 10 693 bezrobotnych, w tym 5 506 kobiet. 
  Stopa bezrobocia w miesiącu czerwcu 2002 wynosiła 21,9%

 12. Na koniec maja 2002 roku na terenie miasta Słupska było 10 752 bezrobotnych, w tym 5 538 kobiet. 
  Stopa bezrobocia w miesiącu maju 2002 wynosiła 22%

 13. Na koniec kwietnia 2002 roku na terenie miasta Słupska było 10 929 bezrobotnych, w tym 5 670 kobiet. 
  Stopa bezrobocia w miesiącu kwietniu 2002 wynosiła: 22,2%

 14. Na koniec marca 2002 roku na terenie miasta Słupska było 10 765 bezrobotnych, w tym 5 554 kobiety. 
  Stopa bezrobocia w miesiącu marcu 2002 wynosiła: 22 %

 15. Na koniec lutego 2002 roku na terenie miasta Słupska było 10 725 bezrobotnych, w tym 5 517 kobiet. 
  Stopa bezrobocia w miesiącu lutym 2002 wynosiła: 21,8 %

 16. Na koniec stycznia 2002 roku na terenie miasta Słupska było 10 678 bezrobotnych, w tym 5 491 kobiet. 
  Stopa bezrobocia w miesiącu styczniu 2002 wynosiła: 21,7 %
  Na koniec grudnia 2001 roku na terenie miasta Słupska było 10 340 bezrobotnych, w tym 5 356 kobiet.
  Stopa bezrobocia w miesiącu grudniu 2001 wynosiła: 21,2 %

 17. Na koniec listopada 2001 roku na terenie miasta Słupska było 10 076 bezrobotnych w tym 5289 kobiet. 
  Stopa bezrobocia w miesiącu listopadzie 2001 wynosiła: 20,6 %

 18. Na koniec października 2001 roku na terenie miasta Słupska było 9 847 bezrobotnych w tym 5210 kobiet. 
  Stopa bezrobocia w miesiącu październiku 2001 wynosiła: 20,2 % 

 19. Na koniec września 2001 roku na terenie miasta Słupska było 9 666 bezrobotnych w tym 5 171 kobiet. 
  Stopa bezrobocia w miesiącu wrześniu 2001 wynosiła: 19,13 % 

 20. Na koniec sierpnia 2001 roku na terenie miasta Słupska było 9 494 bezrobotnych w tym 5 071 kobiet. 
  Stopa bezrobocia w miesiącu sierpniu 2001 wynosiła: 19,59 % 

 21. Na koniec lipca 2001 roku na terenie miasta Słupska było 9 379 bezrobotnych w tym 5 021 kobiet. 
  Stopa bezrobocia w miesiącu lipcu 2001 wynosiła: 19,34 % 

 22. Na koniec czerwca 2001 roku na terenie miasta Słupska było 9 312 bezrobotnych w tym 4 958 kobiet. 
  Stopa bezrobocia w miesiącu czerwcu 2001 wynosiła: 19,20 % 

 23. Na koniec maja 2001 roku na terenie miasta Słupska było 9 291 bezrobotnych w tym 4 946 kobiet. 
  Stopa bezrobocia w miesiącu maju 2001 wynosiła: 19,15 % 

 24. Stopa bezrobocia:
  31.03.2005: 21,4%
  31.12.2004: 22,0%
  31.12.2003: 23,0%
  31.12.2002: 22,9%

  Na koniec kwietnia 2001 roku na terenie miasta Słupska było:
  - 9 249 bezrobotnych w tym 4983 kobiety tj. 53,9% ogółu zarejestrowanych,
  - 2 073 osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych tj. 22,4%,
  - 733 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy tj. 7,9%,
  - 333 zarejestrowane osoby niepełnosprawne,
  - 416 absolwentów,
  - 1 524 osoby pobierające zasiłek przedemerytalny,
  - 218 osób pobierających świadczenie emerytalne,
  - 795 osób zgłoszonych do zwolnienia z przyczyn ekonomicznych - zwolniono 56 osób, 
  - 2 351 osób bezrobotnych w wieku 18 - 24 lata , tj. 25,4%,
  - 226 osób podjęło pracę w tym 195 osób pracę stałą,
  - 52 zatrudnione w ramach prac interwencyjnych,
  - 120 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, 
  - zgłoszono 196 ofert pracy,

  a. W stosunku do marca 2001 roku:
  - wzrosła liczba bezrobotnych o 91 osób tj. o 1% ogółu zarejestrowanych,
  - wzrosła liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych o 3 osoby,
  - zmniejszył się odsetek kobiet w strukturze bezrobotnych o 0,2%,
  - zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy w liczbie 733 osoby stanowią 7,9%,
  - na tym samym poziomie pozostała liczba zarejestrowanych niepełnosprawnych,
  - zmniejszyła się liczba zarejestrowanych absolwentów o 11 osób,
  - wzrosła liczba osób pobierających zasiłki przedemerytalne o 9 osób,
  - wzrosła liczba osób pobierających świadczenia przedemerytalne o 7 osób,
  - w miesiącu kwietniu nie zgłoszono zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  - wzrosła liczba osób bezrobotnych w wieku 18 - 24 lata o 42 osoby,
  - zmniejszyła się ilość osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych o 1 osobę,
  - wzrosła liczba osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o 17 osób.

  b. W stosunku do końca grudnia 2000 roku:
  - wzrosła liczba bezrobotnych ogółem o 904 osoby tj. o 9,8%,
  - wzrosła liczba zarejestrowanych kobiet o 253 osoby tj. o 5,1%,
  - wzrosła liczba osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych o 229 osoby,
  - wzrosła liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych o 0,4%,
  - wzrosła liczba absolwentów o 67 osób,
  - wzrosła liczba zarejestrowanych osób w wieku 18 - 24 lata o 336 osób, tj. o 1,3%,

  c. Według informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku - bezrobocie w PUP w miesiącu kwietniu 2001 roku zmniejszyło się o 8 osób, natomiast w mieście Słupsku wzrosło o 91 osób.

  d. Niepokoi brak szkoleń dla bezrobotnych z terenu miasta Słupska. Na koniec miesiąca kwietnia nie było osób odbywających szkolenie. lub przekwalifikowanie.

  e. Podejmowane działania w Urzędzie Miejskim w Słupsku na rzecz ograniczania bezrobocia w miesiącu kwietniu 2001 roku.

  1) Od 4 kwietnia 2001 roku rozpoczął pracę zespół ankieterów Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, który przeprowadzi ankietyzację wybranych firm na terenie miasta Słupska. Zespół pracuje pod kierownictwem prof. dr hab. Eugieniusza Rydza. Wyniki ankiety stanowić będą ważną część kierunków kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych na terenie miasta Słupska w oparciu o lokalny rynek pracy. 

  2) W dniu 4 kwietnia 2001 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Pożyczkowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku. W posiedzeniu opiniującym wnioski uczestniczył przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Słupsku.

  3) W dniach 6-7 kwietnia 2001 roku w Krakowie odbyło się III Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. W obradach uczestniczył przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Słupsku, uczestniczył w przygotowaniu uchwały dotyczącej problemu bezrobocia w kraju na podstawie doświadczeń z miasta Słupska.

  4) W dniu 19 kwietnia 2001 roku odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Słupsku. PRZ zaopiniowała pozytywnie projekt struktury wydatków z przekazanego limitu Funduszu Pracy na poszczególne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2001 rok. Dla miasta Słupska zaplanowano:
  - na roboty publiczne - 1 009 876,15 zł
  - na prace interwencyje - 185 054,79 zł
  - na aktywizację absolwentów - 820 789,09 zł.

  5) W dniu 20 kwietnia 2001 roku obradowała Komisja Kwalifikacyjna Funduszu Poręczeń Kredytowych działająca przy Słupskim stowarzyszeniu Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku. Obradom przewodniczył przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Słupsku. Przyjęto regulaminy pracy Funduszu i Komisji. Przyjęto także m.in. uchwałę dotyczącą poręczania pożyczek udzielanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, mimo iż PUP w Słupsku nie jest sygnatariuszem Porozumienia w sprawie Funduszu.

  6) W dniu 21 kwietnia 2001 roku przesłano do wybranych jednostek na terenie miasta Słupska "Zasady i kryteria przyznawania środków Funduszu Pracy z rezerwy Prezesa Krajowego Urzędu Pracy".

  7) W dniu 27 kwietnia 2001 roku przebywał w Słupsku Pan Thomas Assman - Dyrektor niemieckiej firmy Deutscher Paritaticher Wohlfahrtverband z Nordrhein - Westfalen. Interesował się nawiązaniem współpracy w zakresie szkolenia słupskiego biznesu w ramach struktur SSIGiP w Słupsku.

 25. Informacja o stanie bezrobocia w mieście Słupsku na koniec 2000 roku.

                           

  Na koniec grudnia 2000 roku w mieście Słupsku zarejestrowanych było 8345 bezrobotnych, w tym 4730 kobiet. Prawo do zasiłku posiadało 1844 osoby. Dodatkowo w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zarejestrowanych jest 1 532 osoby pobierające zasiłek przedemerytalny i 183 osoby - świadczenia przedemerytalne. 
  Wśród bezrobotnych 249 osób to absolwenci, którzy ukończyli naukę w szkołach ponadpodstawowych w 2000 roku. W ciągu 2000 r. pracę podjęło 4004 osoby bezrobotne, w tym pracę stałą 3105.
  Stopa bezrobocia na koniec czerwca 2000 r. wynosiła 15,7%.

Dane:
* rok 2006
** lata 2000 - 2003
*** rok 2007
**** rok 2002

Źródło: Urząd Miejski w Słupsku i podległe mu jednostki, Urząd Gminy Słupsk i podległe mu jednostki, Starostwo Powiatowe w Słupsku i podległe mu jednostki, Urząd Statystyczny w Słupsku, Pomorski Urząd Wojewódzki i podległe mu jednostki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i podległe mu jednostki, Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, wybrane statystyki Banku Danych Regionalnych
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button