| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Herb Słupska Mapa Lubinusa Słupsk Słupsk On-line Słupsk Słupsk
- | - Katalog Firm | Słupsk Powiat Firmy | Przetargi | Szukam/dam prace | Ogłoszenia | Pogoda | Kamery | Hejnał Słupski | Herb Słupska | Flaga Słupska | Społeczność Lokalna - | -
- | - Słupsk Powiat | Wyszukiwarka | Klimat | Kalendarz | Słupsk w liczbach | Miasta partnerskie | Plan miasta Słupska | Bezpieczny Słupsk | Bezrobocie Słupsk | Sylwester Słupsk - | -


Słupsk On-line Słupsk On-line / Słupsk w liczbach / LudnośćLiczba mieszkańców (liczba ludności) stan na dzień 31.12.2004 r.: 98 757
Liczba mieszkańców (liczba ludności):** 98 402

Liczba urodzeń:** 882

Liczba zgonów:** 946

Ilość osób, które zameldowały się do miasta:** 1 204

Ilość osób, które wymeldowały się z miasta:** 1 508

Struktura demograficzna (31.12.2004 r.):
  wiek przedprodukcyjny: 18,9%
  wiek produkcyjny: 66,3%
  wiek poprodukcyjny: 14,8%

Liczba ludności w mieście Słupsku w 2000 roku
> ludność ogółem*: 102765
   - płeć żeńska: 54 189
   - płeć męska: 48 576
> ogółem pobyt stały: 99961
   - płeć żeńska: 52448
   - płeć męska: 47513
> ogółem pobyt czasowy: 2804
   - płeć żeńska: 1741
   - płeć męska: 1063
> ilość osób w przedziałach wiekowych

płeć żeńska

Wiek 

Pobyt stały

Pobyt czasowy

Razem

od 0 do 2 lat

1216 22 1238

od 3 do 6 lat

2673 118 2791

od 7 do 14 lat

5796 951 6747

od 15 do 17 lat

6707 234 6941

od 18 do 24 lat

1905 58 1963

od 25 do 34 lat

12956 163 13119

od 35 do 49 lat

7015 29 7044

od 50 do 60 lat

8898 71 8969

powyżej 61 lat

5282 95 5377

RAZEM

52448 1741 54189

płeć męska

Wiek

Pobyt stały

Pobyt czasowy

Razem

od 0 do 2 lat

1301 34 1335

od 3 do 6 lat

2758 85 2843

od 7 do 14 lat

6010 321 6441

od 15 do 17 lat

6475223 6698

od 18 do 24 lat

2014 52 2066

od 25 do 34 lat

11746 179 11925

od 35 do 49 lat

7995 50 8045

od 50 do 65 lat

3687 21 3708

powyżej 65 lat

5527 98 5625

RAZEM

47513 1063 48576


*) stan na dzień 03.11.2000 r.

Wykres liczby ludności Słupska na przestrzeni ostatnich 2 stuleci:

 

Gęstość zaludnienia (stan na dzień 30.06.2000)
> 2336 osoby na 1 km2

 

Procesy demograficzne

  • Ruch naturalny ludność w okresie styczeń - czerwiec 2000 r.

  Słupsk
Urodzenia żywe 431
Zgony 436
Przyrost naturalny -5
  • Migracje ludności w okresie styczeń - czerwiec 2000 r.

  Słupsk
Napływ 438
Odpływ 532
Saldo migracji -94

 

Prognoza stanu ludności do 2030 roku.

Stan w dniu 31.XII w tys. osób

Rok

1998 *)

1999

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Miasto Słupsk

102,4

102,3

102,2

101,8

102,5

103,3

103,6

102,8

101,1


*) Dane rzeczywiste

Prognoza struktury ludności według wieku (w odsetkach) w mieście Słupsku do 2030 roku

Płeć

Wiek przedprodukcyjny
 (0-17)

Wiek produkcyjny
 (18-59/64)

Wiek poprodukcyjny
 (60+/65+)

Rok

2000

2015

2030

2000

2015

2030

2000

2015

2030

Mężczyźni:

24,3

19,7

18,9

67,3

67,3

61,8

8,4

13

19,3

Kobiety:

21,1

16,4

15,4

61,5

56,9

52,6

17,4

26,6

32

Razem:

22,7

18,1

17,2

64,4

62,1

57,2

12,9

19,8

25,7

Dane:
* rok 2006
** lata 2000 - 2003
*** rok 2007
**** rok 2002

Źródło: Urząd Miejski w Słupsku i podległe mu jednostki, Urząd Gminy Słupsk i podległe mu jednostki, Starostwo Powiatowe w Słupsku i podległe mu jednostki, Urząd Statystyczny w Słupsku, Pomorski Urząd Wojewódzki i podległe mu jednostki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i podległe mu jednostki, Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, wybrane statystyki Banku Danych Regionalnych, Wikipedia
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button