| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Herb Słupska Mapa Lubinusa Słupsk Słupsk On-line Słupsk Słupsk
- | - Katalog Firm | Słupsk Powiat Firmy | Przetargi | Szukam/dam prace | Ogłoszenia | Pogoda | Kamery | Hejnał Słupski | Herb Słupska | Flaga Słupska | Społeczność Lokalna - | -
- | - Słupsk Powiat | Wyszukiwarka | Klimat | Kalendarz | Słupsk w liczbach | Miasta partnerskie | Plan miasta Słupska | Bezpieczny Słupsk | Bezrobocie Słupsk | Sylwester Słupsk - | -


Słupsk On-line Słupsk On-line / Historia / Kalendarium od 1945 do 1989 roku


1945
Na początku marca w mieście zgromadzono duże siły Wehrmachtu, nastąpiła jednak zmiana planów i wycofano ze Słupska w stronę Lęborka sztab korpusu armijnego i większość regularnych oddziałów Wehrmachtu.

7 marca
Hitlerowcy zamordowali w Lasku Południowym 24 (22) robotników przymusowych z Polski. W tym samym dniu spóźniony i bezsensowny rozkaz ewakuacji ludności cywilnej, jeńców i robotników przymusowych. Wieczorem od strony zachodniej i południowej dotarły pod Słupsk czołgi 3 Samodzielnego Korpusu Pancernego Gwardii dowodzonego przez gen. A. Panfiłowa. W nocy z 7 na 8 saperzy niemieccy wysadzili mosty na Słupi. Rankiem (8 III) do miasta wkroczyły radzieckie wojska pancerne, a nieco póĄniej piechota.
Tego samego dnia (8 III) zostały zajęte obie części Słupska (lewobrzeżna i prawobrzeżna). Walk o miasto w zasadzie nie było - bowiem Niemcy wycofali się wcześniej (Z. Szultka). Dawniej przyjmowano, że Słupsk został ostatecznie wyzwolony 9.III.1945 r.
Wycofujące się wojsko niemieckie wysadziło mosty na rzece Słupi, uszkodziło i unieruchomiło elektrownię, gazownię i wodociągi. Wojska radzieckie ostrzałem artyleryjskim zniszczyły centralną część dworca kolejowego. Stare Miasto - dzielnicę handlową, splądrowali i spalili żołnierze Armii Czerwonej, w trzy dni po zajęciu Słupska.
Pierwszym organem władzy w zdobytym Słupsku była komendantura wojenna z siedzibą w ratuszu - komendantem został ppłk Kukarkin.
Ze względu na dużą liczbę (około 30 tys.) Niemców znajdujących się w mieście, komendant jeszcze w marcu powołał organ przedstawicielski ludności niemieckiej. W Słupsku znajdowało się również około 300 Polaków sprowadzonych na przymusowe roboty jako jeńcy. Część Polaków weszła w skład oddziałów milicji porządkowej utworzonej przez komendanturę wojenną.
Mocą uchwały Rady Ministrów z 14 marca Słupsk i obwód Słupski znalazł się w granicach okręgu zachodniopomorskiego z tymczasową siedzibą władz w Pile. Władze te jeszcze w kwietniu zorganizowały w Słupsku Urząd Pełnomocnika Obwodowego, pierwszym pełnomocnikiem został Jan Kraciuk. Wkrótce na pierwszego burmistrza pełnomocnik mianował Władysława Fedorowicza, a utworzone Biuro Zarządu Miejskiego zajęło się organizacją administracji oraz warunków dla egzystencji napływających osadników. W ciągu 2 tygodni od ustania działań wojennych w Słupsku uruchomiono wodociągi i kanalizację. Jeszcze w kwietniu podjęły działalność PPR, PPS, a następnie SD i SL.

25 kwietnia
Uruchomiono pierwszy urząd pocztowy.

Maj
W połowie maja 1945 r. w mieście było 566 Polaków, a w czerwcu przybyło dalszych 1200.

27 maja
Uruchomiono linię kolejową Słupsk – Lębork, a w następnych tygodniach linie do Ustki, Koszalina, Kołobrzegu, Białogardu i Szczecinka.

Dokonano lustracji 40 zakładów uruchamiając warsztat kowalsko – ślusarski i drukarnię. Do października w mieście działało około 50 zakładów rzemieślniczych.

20 czerwca
Powołano komitet powiatowy PPR, a 27 czerwca Zarządowi Miejskiemu podporządkowano organ przedstawicielski ludności niemieckiej.
Uchwałą Rady Ministrów z 7 lipca powiat słupski wcielono do utworzonego wcześniej województwa gdańskiego.
W lipcu Komendantura Wojenna przekazuje wszystkie elektrownie i stacje rozdzielcze, ich uruchomienie nastąpuje już po kilku dniach. Przejętą w lipcu gazownię uruchomiono w listopadzie.

22 lipca
Zainaugurował działalność amatorski zespół Teatru Polskiego.

lipiec
Rozpoczęła działalność służba zdrowia, a w początkach sierpnia w lewobrzeżnym Słupsku uruchomiono komunikację tramwajową.

10 sierpnia
Odbyła się symboliczna uroczystość kończąca proces przekazywania władzy administracyjnej w Słupsku – w dniu tym władze radzieckie przekazały Polakom ratusz. Burmistrzem wybrano Teofila Kune. Wiele działań ówczesnych władz było nadal podporządkowane komendantowi wojennemu – jawnym dowodem zależności były radzieckie jednostki wojskowe stacjonujące na Pomorzu.

Nieco wcześniej, 4 sierpnia, zainaugurowano nowy rok szkolny w pierwszej polskiej szkole podstawowej. Od września rozpoczęto naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum oraz Liceum Pedagogicznym.

1 października
Odbyło się inauguracyjne posiedzenie MRN, na którym wybrano Prezydium MRN – przewodniczącym został Klemens Czarnecki.
MRN na swym posiedzeniu 3 października uchwaliła wniosek o wydzieleniu miasta z powiatu słupskiego oraz dokonano wyboru Zarządu Miejskiego. Na stanowisko pierwszego burmistrza wybrano Teofila Kune.

14 grudnia
Na posiedzeniu MRN pierwszego prezydenta Słupska wybrano Heliodora Szmycińskiego.
W końcu grudnia w Słupsku było około 13,5 tys. Polaków, w tym około 80 proc. stanowili przesiedleńcy, około 15 proc. repatrianci z ZSRR i około 5 proc. powracający z Niemiec. Uruchomiono pierwsze zakłady produkcyjne ("Pomorzanka", Fabryka Mebli).

1946
Nastąpiło przyspieszenie prac przy odgruzowywaniu miasta. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja Urząd Pełnomocnika Obwodowego w Słupsku został przekształcony w Starostwo Powiatowe. Powiat słupski ponownie wcielono do województwa zachodniopomorskiego ze stolicą w Szczecinie. W połowie roku rozpoczęła działalność biblioteka miejska.

15 września
Odsłonięto pierwszy w Polsce Pomnik Powstańców Warszawskich (autorem pomnika był rzeźbiarz Jan Małeta).
W końcu roku Słupsk liczył około 28 tys. Polaków.

1947
19 stycznia
Odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego – ogrom dokonanych wówczas fałszerstw spowodował, że mówiło się nawet o "cudach nad urną".

Kwiecień
Uruchomiono fabrykę narzędzi rolniczych, będącą zalążkiem późniejszego "Famarolu". Od lipca do grudnia odbudowano most na ul. Kowalskiej. Od listopada wychodził jako dziennik "Kurier Słupski" będący mutacją "Kuriera Szczecińskiego".
W końcu roku Słupsk liczył 33,6 tys. mieszkańców.

1948
Rozporządzeniem Ministerstwa Ziem Odzyskanych z 14 lutego Słupsk uzyskał status odrębnego powiatu dla celów administracji państwowej. W maju otwarto muzeum w Bramie Nowej.
W lipcu powołano Zarząd Miejski ZMP.

1949
Rozpoczęto odbudowę mostu przy ul. Garncarskiej, ukończoną w 1951 r.

1950
28 czerwca
Powiat słupski i Słupsk włączono do nowo utworzonego województwa koszalińskiego. Przestał ukazywać się "Kurier Słupski", jego miejsce od 9 sierpnia zajął "Kurier Koszaliński".

1953
Powołano do życia Powiatowy Dom Kultury. Słupsk liczył 38,7 tys. mieszkańców.

maj
Bokserzy klubu sportowego "Gwardia" Słupsk awansowali do I-szej ligi. W sezonie 1953/54 zajęli w niej czwarte miejsce.

1954
W październiku rozwiązano Centrum Wyszkolenia MO w Słupsku. Na miejscu pozostała tylko szkoła podoficerska.

1956
Teatr Lalki "Tęcza" od 1 września osiadł w Słupsku. Liczba mieszkańców wzrosła do 49,2 tys.

1957
Powstało Studium Nauczycielskie.

1958
Powstała Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego zajmująca się badaniami oraz propagowaniem dziejów regionu. W grudniu zainaugurował działalność Bałtycki Teatr Dramatyczny. Rozpoczęto zabudowę słupskiej starówki (powstają dwie spółdzielnie mieszkaniowe "Czyn" i "Kolejarz").

1959
Wiosną zlikwidowano komunikację tramwajową w Słupsku.

1960
W 650 rocznicę uzyskania praw miejskich oddano do użytku Stadion 650 – lecia.

1962
Uruchomiono telewizyjną stację przekaźnikową.

1963
Otwarto kino "Milenium".

1964
Zainaugurował działalność Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, rozpoczęto budowę Słupskich Zakładów Sprzętu Okrętowego, ukończono w 1970 r. W czerwcu powstało Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne będące inicjatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych w mieście. Rozpoczęto budowę osiedla, zwanego popularnie "Zatorze", położonego na zachód od dworca kolejowego.

1965
Zakończono odbudowę słupskiej starówki – Osiedle Stare Miasto – dla około 5 tys. mieszkańców, ówczesna nazwa "Osiedle Dwudziestolecia Polski Ludowej".
Odrestaurowany Zamek Książąt Pomorskich przekazano w użytkowanie Muzeum Pomorza Środkowego – uroczyste otwarcie nastąpiło w czerwcu.
Słupsk liczył 59,4 tys. mieszkańców.

1967
Po raz pierwszy zorganizowano "Dni Słupska" oraz Festiwal Pianistyki Polskiej.

1968
Rozpoczęto budowę nowej oczyszczalni i przepompowni ścieków. Oddano do eksploatacji Komunalne Przedsiębiorstwo Naprawy Autobusów ("Kapena") budowane od 1964 r.

1969
Uruchomiono produkcję w Północnych Zakładach Przemysłu Skórzanego "Alka", ich budowę rozpoczęto w 1966 r.

12 września
Zainaugurowała działalność Wyższa Szkoła Nauczycielska, powstała na bazie Studium Nauczycielskiego powołanego w 1957 r., która w 1974 r. przekształciła się w Wyższą Szkołę Pedagogiczną.

1971
W czasie "Dni Słupska" przekazano Miejskiej i Powiatowej Bibliotece odrestaurowany i zaadaptowany do nowych funkcji dawny kościół przyklasztorny norbertanek (św. Mikołaja)

1973
Przy ul. Wojska Polskiego powstaje pierwsza w Polsce, istniejąca do dziś pizzeria "PSS Społem".

1975
Mocą ustawy sejmowej z 28 maja utworzone zostało województwo słupskie liczące 356 tys. mieszkańców i powierzchni 7453 km kw.
Rozpoczęto rozbudowę Fabryki Maszyn Rolniczych "Famarol – Agromet", WPK uruchomiło komunikację autobusową Słupsk – Ustka.
Oddano do użytku stację przekaźnikową II programu TVP.
Słupsk liczył 80,5 tys. mieszkańców.

1976
Powstało Słupskie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Przymorze", które przejęło, m.in. całość bazy noclegowej na terenie miasta i województwa.
Słupsk uzyskał połączenie lotnicze z Warszawą.

1976 - 1980
Prowadzono budowę nowych osiedli mieszkaniowych: króla Jana III Sobieskiego, Westerplatte, Zatorze południe, Budowniczych Polski Ludowej - obecnie Osiedle Niepodległości, króla Stefana Batorego oraz na ulicach: Piastów, Ostroroga, Lipowej i Rejtana.

1977
Oddano do użytku kompleks sportowy "Gryfia" SOSiR: halę sportowo - widowiskową i kryty basen kąpielowy. W porcie lotniczym w Redzikowie zbudowano dworzec lotniczy.
Zakończono budowę nowego zakładu dla Fabryki Cukrów "Pomorzanka". Otwarto Rolniczy Dom Towarowy. Działalność artystyczną rozpoczął Teatr Muzyczny utworzony w 1976 r.

1979
Ukazały się pierwsze numery miesięcznika "Pobrzeże" i tygodnika "Zbliżenia" oraz I tom Rocznika Słupskiego.

1980
Teatr Muzyczny przekształcony został na Teatr Dramatyczny i Orkiestrę Kameralną.
W Słupsku zamieszkiwało 86,2 tys. osób.
Otwarcie wystawy osiągnięć woj. słupskiego.
Oddano do użytku tzw. zespół Bramy Młyńskiej.
Powstają nowe związki zawodowe "Solidarność".

1981
W grudniu wprowadzono stan wojenny. W Słupsku miały miejsce demonstracje przed Komitetem Wojewódzkim PZPR.

1982
Reaktywowano miesięcznik Wojewódzki Informator Kulturalny "Gryf".

1984
Odbyły się wybory do Rad Narodowych. W lipcu zainaugurowano Słupskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej (w kościele św. Jacka).

1985
Oddano do użytku nowy gmach Urzędu Pocztowo – Telekomunikacyjnego. Zbudowano pierwszą linię trolejbusową oraz oczyszczalnię ścieków.

1986
Rozpoczęto budowę Szpitala Wojewódzkiego.

Grudzień 1988
Do Słupska dociera pierwszy pociąg elektryczny. MRN podjęła uchwałę o zmianie nazwy ul. Bieruta na Szarych Szeregów - początek wielkiej akcji zmian nazw ulic i osiedli.

1989
W kwietniu powstał w mieście Komitet Obywatelski "Solidarność". Trwa budowa nowych gmachów dla: Banku PKO, PZU, ZUS, Szpitala Wojewódzkiego i dworca PKP. Rozpoczęła działalność sieć telewizji kablowej na osiedlu Budowniczych Polski Ludowej.

Uruchomiono dwa elektryczne pociągi ekspresowe na linii Szczecin - Gdańsk oraz ekspres "Słupia" do Warszawy.
4 czerwca
Odbywają się w Polsce pierwsze wolne wybory do Sejmu i Senatu.

29 grudnia 1989
Sejm dokonuje zmian w konstytucji, które formalnie zakończyły istnienie PRL.
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button