| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Herb Słupska Mapa Lubinusa Słupsk Słupsk On-line Słupsk Słupsk
- | - Katalog Firm | Słupsk Powiat Firmy | Przetargi | Szukam/dam prace | Ogłoszenia | Pogoda | Kamery | Hejnał Słupski | Herb Słupska | Flaga Słupska | Społeczność Lokalna - | -
- | - Słupsk Powiat | Wyszukiwarka | Klimat | Kalendarz | Słupsk w liczbach | Miasta partnerskie | Plan miasta Słupska | Bezpieczny Słupsk | Bezrobocie Słupsk | Sylwester Słupsk - | -


Słupsk On-line Słupsk On-line / Historia / 100-lecie Ratusza miejskiego / Poprzednie ratusze Słupska


Poprzednie ratusze

Ratusze wpisały się na trwałe w panoramę miast europejskich już w średniowieczu, poczynając od XII, a w Polsce od XIII wieku. Z reguły sytuowano je w centrum miasta na rynku, a wraz ze wzrostem znaczenia mieszczaństwa i rozwojem miast zaczęły przybierać formy monumentalne i stały się swoistą wizytówką grodu, podkreślając jego znaczenie i rangę. Jako dzieła architektoniczne są również odzwierciedleniem stylów, jakie panowały w architekturze w określonych epokach.

Na przestrzeni dziejów Słupska wiemy o istnieniu w tym mieście trzech kolejnych ratuszy. Nie wykluczone, że istniał przed nimi jeszcze jeden. Jego powstanie możemy łączyć z przywilejami, jakie Słupsk otrzymał w 1310 roku. Dokument ten wystawiony 9 września przez margrabiów brandenburskich (uważany przez niektórych badaczy za akt lokacji miasta) oraz późniejszy z 1313 r. rozszerzył znacznie możliwości rozwoju, zwłaszcza handlu, a w ślad za tym postępu gospodarczego i rozbudowy miasta. W pierwszej kolejności przystąpiono do porządkowania terenów pod zabudowę oraz otoczenia miasta wałem drewniano - ziemnym. Na przestrzeni XIV wieku powstało szereg budowli murowanych jak: większość obwarowań miejskich z bramami wjazdowymi, basztami i murami, kościoły, klasztory.

Rysował Mariusz Wojciechowski

Sprzyjająca sytuacja gospodarcza, wzrost znaczenia patrycjatu oraz władzy miejskiej, która się ukonstytuowała (wójtowie, rada miejska) dają możliwość przypuszczać, że miasto w tym czasie mogło wybudować siedzibę dla swych władz - ratusz. Mógł on też uledz zniszczeniu w jednym z licznych pożarów, jakie nawiedzały miasto w średniowieczu. bardziej jest jednak prawdopodobne, że dla władz wynajmowano pomieszczenia w innych budynkach, odkładając budowę ratusza na później.

Najstarszym przekazem ikonograficznym świadczącym o istnieniu ratusza w Słupsku jest wizerunek panoramy miasta umieszczony na mapie Pomorza Zachodniego opracowanej przez E. Lubinusa, kartografa z Rostocku w latach 1612 - 1618. Wśród schematycznie przedstawionych budowli widoczny jest zarys górnej partii ratusza usytuowanego na środku rynku. 

Rysował Mariusz Wojciechowski

Jest to dwukondygnacyjna budowla na rzucie prostokąta, której ściany szczytowe zakończone są trójkątnymi szczytami ozdobione sterczynami. Nawet tak prowizoryczny rysunek pozwala stwierdzić, że była to budowla gotycka, a więc powstała w średniowieczu. Swym wyglądem przypomina ratusze innych miast pomorskich z tego okresu. Ze źródeł z końca XVIII wieku wiemy, że wewnątrz znajdowała się hala targowa, izba radnych, więzienie, archiwum, apteka, mieszkanie dla urzędnika. W 1797 roku ratusz ten rozebrano, a w następnym roku wybudowano nowy znany nam z szeregu zachowanych zdjęć.

Był to, prosty, dwukondygnacyjny budynek przykryty dachem z naczółkami. Ozdobę stanowiła wieżyczka z zegarem przykryta barokowym hełmem. Nad wejściem, na osi fasady głównej znajdował się trójkątny fronton z owalną tarczą z herbem miasta. 
Spełniał swoją rolę - siedziby władz miejskich ponad 100 lat, aż do powstania kolejnego ratusza, istniejącego do dziś.

Potrzeba wzniesienia nowego ratusza wynikła ze znacznego rozbudowania się miasta, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to zabudowa wychodzi już zdecydowanie poza obręb murów miejskich. Przygotowuje się w tym czasie nowe tereny pod zabudowę zasypując mokradła, meliorując podmokłe łąki. Znaczne przyspieszenie rozwoju miasta nastąpiło w latach 80 - tych po wybudowaniu linii kolejowych.

Widok Rynku przed 1901 rokiem.

Wytycza się nowe ulice stopniowo zabudowywujące się kilkukondygnacyjnymi budynkami usługowo - mieszkalnymi. Powstaje szereg budowli i urządzeń komunalnych, a m.in. poczta, wodociągi, dworzec, gazownia. Przybywa mieszkańców. Miasto rozrasta się w skomplikowany, wieloproblemowy mechanizm społeczno - gospodarczy, którego właściwe funkcjonowanie zależy w dużej mierze od organów nadzorujących i sterujących tym mechanizmem, a więc władz miasta.

Stary, popadający w ruinę ratusz stał się zbyt ciasny i trzeba było różnych agend administracyjnych wynajmować dodatkowe pomieszczenia. Ostateczną decyzję o budowie nowego ratusza rada miejska podjęła w 1898 roku. Zdecydowano, że znajdować się będzie przy nowopowstałym placu, który przez jakiś czas pełnił funkcję targu wełny (obecny plac Zwycięstwa). W tym celu wykupiono posesję zajmowaną przez stary szpital św. Ducha, który uległ likwidacji.


Opracował Słupsk On-line na podstawie tekstu Stanisława Szpilewskiego i Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button